ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงถึง 5,000,000 บาท - ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล - รับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน - ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - คุ้มครองรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย สูงถึง 500,000 บาท - คุ้มครองเงินชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ สูงถึง 3,000 บาท ต่อวัน - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดําน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์ - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท - ให้บริการยืมเงินได้สูงสุด 25,000 บาท กรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์ - ให้ความคุ้มครองอายุสูงสุดถึง 85 ปี* - คุ้มครองความล่าช้าของสายการบินสูงสุดถึง 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ) - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก +662-569-0230 ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ *อายุ 76-85 ปี รับประกันภัยเฉพาะแผน Basic เท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์

โปรโมชัน Up & Up ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ รับทันที! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 3 ต่อ สูงสุด 15% เมื่อซื้อครั้งแรก สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือซื้อประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ครั้งแรก

MEDIA PARTNERSHIP