ชีวิตเจ็บจี๊ด เมื่อไม่มีเงินเก็บ เปลี่ยนความเคยชินให้เป็นเงินแสน เพิ่มค่าเงินเก็บด้วยประกันชีวิต สร้างวินัยการออม สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ครบสัญญามีเงินก้อน มีมรดกให้ลูกหลาน

เกษียณอย่างมีสุข สูงอายุอย่างมีค่า ไม่มีเงินเก็บ มันเจ็บปวด เมื่อยามเกษียณจะทำยังไง วินัยในการสะสมเงินออม ในกรมธรรม์บำนาญ ช่วงรับบำนาญ บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้เอาประกันภัย ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เตรียมให้รอดก่อนเกษียณ ด้วยประกันบำนาญ ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล ในยามเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ค่าสันทนาการ ต่อยอดเงินให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น ให้ทั้งความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในกองทุนรวม ประกันชีวิตแบบบำนาญ และสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ มีเงินบำนาญเป็นรายได้ หลังเกษียณ แบ่งเบาภาระค่ารักษา พยาบาลก้อนใหญ่ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เตือนภัยแก๊ง CallCenter อย่าเชื่อ อย่ากดลิงก์ โทรหาเพื่อขอข้อมูลกรมธรรม์ อ้างว่ามาจากบริษัทประกันชีวิต อ้างว่าคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสินไหนทดแทน ส่ง SMS ให้กดลิงก์ ตั้งสติ อย่าหลงเชื่อ ไม่ให้ ข้อมูลส่วนตัว ไม่พูดคุย ตัดสายทิ้ง อย่ากดลิงก์ หรือตอบกลับ หากสงสัยถูกหลอกแจ้งสายด่วน หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าบริษัทประกันชีวิต ผู้ดูแลกรมธรรม์ของท่าน

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

ความรู้ประกันชีวิต

ทำไมต้องทำประกันชีวิต ดูแลคนที่รักแม้ในวันที่เราไม่อยู่ อุ่นใจยามเจ็บป่วย ไม่ว่าจะป่วยน้อยหรือป่วยมาก หรือบังเอิญประสบอุบัติเหตุ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ใช่ ออมเพื่ออนาคตตัวเอง ลดหน่อนภาษี

เลือกซื้อประกันชีวิตอย่างไร

ความรู้ประกันชีวิต

เลือกซื้อประกันชีวิตอย่างไร พิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเองและภาระความรับผิดชอบ ตรวจสอบสวัสดิการที่มีเพียงพอหรือไม่ ทำความเข้าใจกับแบบประกันแต่ละประเภท พิจารณารูปแบบการชำระ และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เลือกช่องทางการให้บริการและช่องทางการติดต่อบริษัท หาข้อมูลบริการหลังการขายและข้อมูลความมั่นคงทางการเงินของบริษัท โดยสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี

ความรู้ประกันชีวิต

เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี 1.แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 2.แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 3.แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 4.แบบเงินได้ประจำ (Annuity Insurance) 5.ประกันควบการลงทุน และสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง

เลือกประกันแบบไหนดี ที่เหมาะสำหรับคนแต่ละช่วงอายุ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชดเชยรายได้ ประกันโคร้ายแรง ประกันควบการลงทุน ประกันคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อรถยนต์ ประกันบำนาญ ประกันแบบตลอดชีพ และประกันสูงวัย

ธุรกิจประกัน ประกันชีวิตกับ ESG

ความรู้ประกันชีวิต

ธุรกิจประกัน ประกันชีวิตกับ ESG / Environment (สิ่งแวดล้อม) ดำเนินงานแบบ Zero Waste / Paper less : ลดการใช้กระดาษ แยกขยะ การลงทุนอย่างยั่งยืน Governance (ธรรมมาภิบาล) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง Social (รับผิดชอบต่อสังคม)

MEDIA PARTNERSHIP