ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยธนชาต ชั้น 1 ซิงเกิ้ล เรท จัดเต็ม• ซื้อง่าย ราคาเดียว • รับประกันรถสันดาปและรถพลังงานไฟฟ้า หรือ EV (เฉพาะรถที่ใช้งานส่วนบุคคล) • คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย • ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ • รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน • เพิ่มความคุ้มครองแบบจัดเต็ม! คือ ชดเชย ฉุกเฉิน เดินทาง - เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ - บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง - เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถเข้าอู่ซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยธนชาต 2+จัดเต็ม

เริ่มต้น เพียง 6,481 บาท

คุ้มค่าคุ้มราคา เริ่มต้น เพียง 6,481 บาท • คุ้มครองครอบคลุมรถชน หาย ไฟไหม้ • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกัน • ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ • รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตฐานโรงงาน • เพิ่มความคุ้มครองแบบจัดเต็ม! คือ ชดเชย ฉุกเฉิน เดินทาง - เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ - บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง - เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถเข้าอู่ซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก

• ซื้อง่ายราคาประหยัด ด้วยเบี้ยรายปีเริ่มต้น เพียง 5,276 บาท • คุ้มครองครอบคลุมรถชน หาย ไฟไหม้ • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย • ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ • รับประกันอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ ฟอร์ ไชลด์ ซื้อ 1 ได้ถึง 2 คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ และโรคฮิตที่เกิดขึ้นกับเด็ก • คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและโรคที่มักเกิดกับเด็ก (โรคไข้เลือดออก / มือเท้าปาก / ติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV / ไข้หวัดใหญ่) • เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง • หมดห่วงแม้คุณจากไป กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงินก้อนแรกสุดสุด 1,000,000 บาท เป็นมรดกให้ลูก/หลาน และจ่ายต่อเนื่อง 5 ปี สูงสุดปีละ 200,000 บาท

ประกันภัยโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคมะเร็ง (เจอ จ่าย จบ)

เริ่มต้น เพียง 1,012 บาท

ประกันภัยโรคมะเร็ง (เจอ จ่าย จบ) • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด • ขยายความคุ้มครอง 20% ของทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิด ที่ไม่ใช่มะเร็งไฝดำ (Non Melanoma) เมื่อจ่ายเงินทดแทนมะเร็งผิวหนัง 20% แล้วความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะยังคงให้ความคุ้มครองตามแผนที่เลือก • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ (ตามเบี้ยประกันภัยปีแรกที่เริ่มคุ้มครอง) • จ่ายคุ้ม เต็มทุนประกันภัย เมื่อตรวจเจอ โรคมะเร็งครั้งแรก • ต่ออายุได้ถึง 64 ปี คุ้มครองต่อเนื่องนานถึงอายุ 65 ปี

MEDIA PARTNERSHIP