เทคโนโลยีประกันภัย

เทคโนโลยี Cloud ของ Huawei เป็นบริการที่มีความปลอดภัย เสถียร และประสิทธิภาพสูง และรวมถึง Enterprise Intelligence, Big Data, และ lifecycle Management Services ที่มีไว้ให้บริการ และประโยชน์ที่ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership หรือ TCO) โดยจ่ายตามที่ใช้งานเป็นรายครั้ง รายเดือนหรือรายปี สามารถสำรองข้อมูลและ DR ได้ง่ายดาย ติดตามข้อมูลโดยจะแสดงแบบเต็มหน้าจอและประสิทธิภาพการจัดการแอพพลิเคชัน รวมถึงบริการเช่า Server คุณภาพสูง ที่มี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับทรัพยากรการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์โดยเฉพาะ บริการนี้ยังนำเสนอเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้ารายสำคัญ

MEDIA PARTNERSHIP