ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง

“ตอบโจทย์ทุกช่วงจังหวะชีวิต ด้วยการการันตีเงินคืนตลอดชีพ” - การันตีเงินคืนทุกปี - คุ้มครองชีวิต 100% ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ - ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี* - สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้ หมายเหตุ : ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 * ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

“วางแผนส่งต่อทรัพย์สิน” ด้วยแบบประกันตลอดชีพ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ จากเมืองไทยประกันชีวิต ช่วยให้คุณวางใจได้ว่า สามารถส่งมอบหลักประกันครอบครัวสู่คนที่รักอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความมั่งคั่ง และคลายกังวลเรื่องภาษีมรดกที่อาจเกิดขึ้น มาเริ่มเตรียมพร้อมไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าของครอบครัว

“วางแผนส่งต่อทรัพย์สิน” ด้วยแบบประกันตลอดชีพ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ จากเมืองไทยประกันชีวิต ช่วยให้คุณวางใจได้ว่า สามารถส่งมอบหลักประกันครอบครัวสู่คนที่รักอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความมั่งคั่ง และคลายกังวลเรื่องภาษีมรดกที่อาจเกิดขึ้น มาเริ่มเตรียมพร้อมไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าของครอบครัว

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

"เพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า" เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER การันตีผลประโยชน์ - การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5%* รวมผลประโยชน์ 35%* - การันตีเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย เมื่อครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 600%* ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเองให้ยุ่งยาก มือใหม่ก็ลงทุนได้ ลดหย่อนภาษีได้ ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท** ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*** หมายเหตุ : โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย สะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global) * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ** เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด *** การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ประกันภัยสุขภาพ

เจ็บป่วยเล็กน้อย อย่าคอยจนอาการหนัก! คน Gen ใหม่ ถึงอายุจะน้อยก็ป่วยได้ ต้องวางแผนรับมือเรื่องสุขภาพด้วย ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ เบี้ยไม่แพงแต่ดูแลคุ้มมม…เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา 5 ล้านบาท(1) คุ้มครองโรคร้าย โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด ผ่าตัดเล็กใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) พลัสความคุ้มครองให้ดีกว่าเดิมได้ Concern เรื่องไหนก็ซื้อเพิ่มได้เลย! เพิ่มความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD และ OPD เพิ่มอีก 10 ล้านบาท(2) ต่อปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), สูงสุด 30 ครั้งต่อปีด้วยวงเงิน 500 - 3,000 บาทต่อครั้ง หรือเพิ่มความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส และ แพ็กสุขภาพดี พลัส (ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา) รวมถึงให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) ตอนเกษียณก็ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ แผนเดี่ยวก็ดี หรือเพิ่มกับสวัสดิการที่มีก็คุ้ม เลือกแผนตามสไตล์คุณได้เลย! - สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี - คุ้มครองเต็มแม็กซ์ ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ ­- นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน ได้ทุกโรงพยาบาล - ไหวแค่ไหน เลือกจ่ายแค่นั้น ด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ลดลง - เลือกปรับได้ตรงใจ เมื่อถึงวัยเกษียณให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ - เลือกพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตามต้องการ ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus), การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) หมายเหตุ (1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง (2) กรณีเลือกความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อปี และจะคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรังสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด

พลัสความคุ้มครองตามต้องการ เลือกการรักษาได้ทั่วโลก เลือกความคุ้มครองที่เหนือระดับได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต มั่นใจทุกการรักษา ครอบคลุมโรคทั่วไป โรคร้ายทุกระยะ และโรคระบาด ไม่ว่าจะการฟอกไต รักษาโรคมะเร็งด้วยการรักษาวิธีการเคมีบำบัด และ แบบ Targeted Therapy และ Immunotherapy ให้คุณสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการ วินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI ไม่ต้องแอดมิท พร้อมเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ ทั้งความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส (ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา) เพิ่มได้ตามความต้องการ

เลือกความคุ้มครองที่ดูแลคุณอย่างต่อเนื่องหากป่วยเป็นโรคร้าย ด้วยสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care) จากเมืองไทยประกันชีวิตดูแล 36 โรคร้าย ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกระยะ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง หรือระยะรุนแรง พร้อมรับเงินก้อนหากตรวจพบโรค และรับเพิ่มเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน เบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ ดูแลคุณอย่างต่อเนื่องด้วยความคุ้มครองโรคร้ายที่มั่นใจได้

MEDIA PARTNERSHIP