ประกันภัยโรคร้ายแรง

ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง ให้คุณมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ดูแลยาวถึงอายุ 90 ปี พร้อมมอบผลประโยชน์เงินก้อน หากเจ็บป่วยด้วย 19 โรคร้ายแรงทั้งระดับเริ่มต้นและระดับรุนแรง

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 พร้อมช่วยคุณให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า พร้อมรับเงินคืนทุกปีและรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

แบบประกันบำนาญ เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน 90/9, 90/60 เพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเกษียณ และเติมเต็มความมั่นใจให้กับเส้นทางชีวิตหลังเกษียณในระยะยาว กับเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 ปี ยาวจนถึงอายุ 90 ปี อุ่นใจแม้แนวโน้มค่าครองชีพในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเงินบำนาญที่เพิ่มมากขึ้น สูงสุดถึง 28% ของทุนประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

หมดกังวลไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบา ประกันสุขภาพ เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์ พร้อมดูแลครอบคลุมทุกค่ารักษา ด้วยผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย เริ่มต้น 1 ล้านบาท สูงสุด 100 ล้านบาท

Health Family Sharing แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ให้คุณนิยามคำว่า “ครอบครัว” ตามแบบฉบับของตัวคุณเอง ด้วยการร่วมใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพของแบบประกันเอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่ผูกพัน เหมือนคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อวงเงินค่ารักษาพยาบาลในยามที่ต้องการให้กันและกัน

Mind Strength ดูแลสุขภาพทางใจอย่างครบวงจร ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลด้านจิตเวชทั้งแบบผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD พร้อมบริการพิเศษเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจ ให้คุณใช้ชีวิตในทุกบทบาทได้อย่างมั่นคง

ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิตตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี พร้อมเงินคืนทุกปี และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อจ่ายเบี้ยประกันครบแล้ว รวมทั้งเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

MEDIA PARTNERSHIP