ประกันภัยสุขภาพ

ดับเบิลความคุ้มครอง พร้อมรับมือโรคร้าย / เบี้ยรายปีเริ่มต้นแค่ 14,194 บาท / เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 30 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ / เบิ้ลวงเงินให้ 2 เท่า เมื่อพบว่าเป็น 1 ใน 10 โรงร้ายแรง

คุ้มครองเป็นล้าน ในราคาเบาๆ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ประกันสุขภาพดี ในงบประหยัด ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ทั้งจากการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

จุดเด่นแผนประกัน ดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยต้องนอน หรือไม่นอน รพ. แบบเหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองสุขภาพทุกโรงพยาบาล ในประเทศไทย และโรงพยาบาลที่กำหนดในประเทศกัมพูชา มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง แผนบียอนด์ แพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์) และ แผนแพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 80 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์)

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันที่ใช่สำหรับคนสูงวัย สร้างมรดกไว้ให้ลูกหลานเมื่อจากไป หรืออยู่ครบสัญญามีเงินก้อนสูงสุด 360,000 บาท ทำง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ เบี้ยฯ ไม่เพิ่มตามอายุ แบ่งจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปีคุ้มครองยาว ถึงอายุ 90 ปี ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา สบายๆ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส วางแผนอย่างมีเป้าหมาย สร้างอนาคตให้ตัวเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน แบบประกันที่เน้นการวางแผนเพื่อสร้างทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวคุณเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยมีให้เลือกถึง 4 แผนตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

แบบประกันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มที่จะก้าวเข้าสู่ Aging Society เพื่อให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช่ แม้ในวัยหลังเกษียณ ออมสั้นเพียง 5 ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการใน 1 กรมธรรม์ ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน

MEDIA PARTNERSHIP