ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

Travel Sabai Japan

ประกันเดินทาง ทราเวล สบาย เฉพาะประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเราในเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับคุณ ระหว่างการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง "ท่องเที่ยวอุ่นใจ" คุ้มครองให้ทั่วโลก 24 ชั่วโมง เบี้ยสุดคุ้มเริ่มต้น 190 บาท คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท - คุ้มครองกระเป๋าหาย - คุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์ - คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ประกันภัยการเดินทาง Travel Easy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ คุณสมบัติหลัก ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

เริ่มต้นเพียง

ประกันเดินทาง

✈ เที่ยวให้สุด สุขทุกการเดินทาง ด้วยประกันเดินทาง ⛩ คุ้มครอง ✅ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ✅ ค่ารักษาพยาบาล ✅ ยกเลิก / เลื่อนการเดินทาง ✅ ชดเชยความล่าช้า .

เริ่มต้นเพียง 228.-/ทริป

ประกันเดินทางรายปี

เที่ยวเพลิน WORLDWIDE 356 วัน เหมาะกับใครก็ตามที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ทำงานติดต่อธุรกิจ หรือเรียนต่อ สามารถซื้อประกันเดินทางได้ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ✈ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ✈ ค่ารักษาพยาบาล ✈ ยกเลิก / เลื่อนการเดินทาง ✈ ชดเชยความล่าช้า

เพียง 3,750 ปี

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส ไทยวิวัฒน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงถึง 5,000,000 บาท - ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล - รับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน - ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - คุ้มครองรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย สูงถึง 500,000 บาท - คุ้มครองเงินชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ สูงถึง 3,000 บาท ต่อวัน - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดําน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์ - คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท - ให้บริการยืมเงินได้สูงสุด 25,000 บาท กรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์ - ให้ความคุ้มครองอายุสูงสุดถึง 85 ปี* - คุ้มครองความล่าช้าของสายการบินสูงสุดถึง 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ) - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก +662-569-0230 ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ *อายุ 76-85 ปี รับประกันภัยเฉพาะแผน Basic เท่านั้น

ราคาเริ่มต้น 200 บาท

MEDIA PARTNERSHIP