ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 พร้อมช่วยคุณให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า พร้อมรับเงินคืนทุกปีและรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ประกันทริปเปิ้ล เซเว่น (777) จ่ายเบี้ยฯ สั้น รับเงินคืน 10% ทุกปี จนถึงอายุ 76 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันออมคุ้มคอมโบ คุ้ม แคร์ แชร์ ครบ ประกันรูปแบบใหม่ ให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองการรักษาพยาบาล OPD, IPD, ทำฟัน, สายตา, วัคซีน และตรวจสุขภาพ ชำระเบี้ยฯ เพียง 8 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 15 ปี เบี้ยฯ เริ่มต้นปีละ 50,000 บาท พิเศษ! สามารถแชร์วงเงินให้กับใครก็ได้ในครอบครัว* ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส คู่ชีวิต LGBTQIA+ หรือญาติสนิท เช่น บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน สำหรับแผน 300,000 บาทขึ้นไป * แชร์ให้สมาชิกในครอบครัว ร่วมใช้ได้สูงสุด 5 คน รวมผู้เอาประกันภัย โดยสมาชิกในครอบครัว (ผู้ร่วมเอาประกันภัย) หมายถึง 1.สามี ภรรยา คู่ชีวิต บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติของสามีหรือภรรยา และหรือคู่ชีวิตของผู้เอาประกันภัย 2.มีอายุระหว่าง 1 เดือนถึง 75 ปี ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง และ 3.ผู้ร่วมเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาเอาประกันภัย หรือถึง อายุ 85 ปี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

แม็กซ์ เท็น วัน 10/1

ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 10 ปี ลดหย่อนภาษี ขายดี 7 ปีซ้อน : MAX 10/1 แบบประกันออมทรัพย์จาก PhillipLife ลดหย่อนภาษีได้ ผลตอบแทนคุ้มค่า การันตรีเงินคืนตามกรมธรรม์

แม็กซ์ เท็น โฟร์ 10/4

ลดหย่อนภาษี ต่อเนื่อง 4 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี แม็กซ์ Max 10/4 แผนประกันที่เน้นผลตอบแทนในรูปแบบของเงินคืนรายปีตลอดสัญญา พร้อมรับเงินออมก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา คุ้มครองชีวิตสูง พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

แม็กซ์ ไฟว์ วัน 5/1

ออมสั้นๆ ผมตอบแทนสูง ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 5 ปี ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 103.5% และ คุ้มครองการเสียชีวิต 110% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)

โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global)

"เพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า" เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER การันตีผลประโยชน์ - การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5%* รวมผลประโยชน์ 35%* - การันตีเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย เมื่อครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 600%* ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเองให้ยุ่งยาก มือใหม่ก็ลงทุนได้ ลดหย่อนภาษีได้ ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท** ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*** หมายเหตุ : โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย สะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global) * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ** เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด *** การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ประกันลดหย่อนภาษี ยืน 1 ที่กล้าให้รับเงินคืน “สูง” 20% ตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อ พร้อมบริการจากนักวางแผนการเงินคอยดูแล

เริ่มต้น 50,000 บาท

โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/3

ประกันออมทรัพย์จ่ายเบี้ยสั้นรับเงินคืนแน่นอนทุกปี เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพได้ เพื่อคนที่ต้องการความมั่นใจสำหรับการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต

เริ่มต้น 99,600 บาท

ประกันชีวิต สูงวัย สบายสบาย (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันที่ใช่สำหรับคนสูงวัย สร้างมรดกไว้ให้ลูกหลานเมื่อจากไป หรืออยู่ครบสัญญามีเงินก้อนสูงสุด 360,000 บาท ทำง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ เบี้ยฯ ไม่เพิ่มตามอายุ แบ่งจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปีคุ้มครองยาว ถึงอายุ 90 ปี ค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา สบายๆ แบ่งจ่ายค่าเบี้ยฯ เป็นรายเดือนได้

ประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส

ประกันออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส วางแผนอย่างมีเป้าหมาย สร้างอนาคตให้ตัวเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน แบบประกันที่เน้นการวางแผนเพื่อสร้างทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวคุณเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยมีให้เลือกถึง 4 แผนตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้

ประกันออมคุ้มสู้โรคร้าย 15/5 Pro Max (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)

ประกันออมคุ้มสู้โรคร้าย 15/5 Pro Max (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) -พร้อมสู้ 3 โรคร้ายแรง ครอบคลุมโรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (ตามคำนิยามโรคร้ายแรงในกรมธรรม์) -จ่ายเบี้ยฯ สั้น 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี พร้อมรับเงินคืนทุกปี

คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5

มีเรื่องให้สุขแบบจัดเต็มกับ คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ออมสบาย ลดหย่อนภาษีดี๊ดี ผลประโยชน์โด๊นโดน ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300%*

MEDIA PARTNERSHIP