ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย บ้านทิพยยิ้มได้พลัส

ประกันบ้านทิพยยิ้มได้พลัส อุ่นใจได้มากกว่า ครอบคลุมทุกความกังวล

เริ่มต้น 573 บาท

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย TIP Condo Life

ประกันภัยคอนโด TIP Condo life มาพร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เริ่มต้น 531 บาท

ประกันภัยที่อยู่อาศัย Bann Easy

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และภัยอื่นๆ ให้ความคุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

MEDIA PARTNERSHIP