ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

คุณเจ็บไข้ เราจ่ายเงิน ให้ประกันไข้หวัดใหญ่ และ 5 โรคร้ายจากยุง คุ้มครองคุณและคนที่คุณรัก รับเงินก้อนพร้อมเงินชดเชยรายวัน เงื่อนไขการรับประกันภัย 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด - 70 ปี 2. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน /1 ฉบับ 3. มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก 4. คุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B และ C 5. คุ้มครองไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สองร้อยบาท

หมดกังวลไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบา ประกันสุขภาพ เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์ พร้อมดูแลครอบคลุมทุกค่ารักษา ด้วยผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย เริ่มต้น 1 ล้านบาท สูงสุด 100 ล้านบาท

Health Family Sharing แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ให้คุณนิยามคำว่า “ครอบครัว” ตามแบบฉบับของตัวคุณเอง ด้วยการร่วมใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพของแบบประกันเอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่ผูกพัน เหมือนคนในครอบครัว พร้อมส่งต่อวงเงินค่ารักษาพยาบาลในยามที่ต้องการให้กันและกัน

วิริยะ โกลด์ บาย บีดีเอ็มเอส ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้าใจง่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง คุ้มครองทั้ง IPD+OPD คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม และส่วนลดประวัติดีเมื่อไม่มีเคลม หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพ* เชิญปรึกษาเราก่อนตัดสินใจ

ราคาเริ่มต้น 1,546

สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus)

เจ็บป่วยเล็กน้อย อย่าคอยจนอาการหนัก! คน Gen ใหม่ ถึงอายุจะน้อยก็ป่วยได้ ต้องวางแผนรับมือเรื่องสุขภาพด้วย ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ เบี้ยไม่แพงแต่ดูแลคุ้มมม…เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา 5 ล้านบาท(1) คุ้มครองโรคร้าย โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด ผ่าตัดเล็กใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) พลัสความคุ้มครองให้ดีกว่าเดิมได้ Concern เรื่องไหนก็ซื้อเพิ่มได้เลย! เพิ่มความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD และ OPD เพิ่มอีก 10 ล้านบาท(2) ต่อปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), สูงสุด 30 ครั้งต่อปีด้วยวงเงิน 500 - 3,000 บาทต่อครั้ง หรือเพิ่มความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส และ แพ็กสุขภาพดี พลัส (ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา) รวมถึงให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) ตอนเกษียณก็ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ แผนเดี่ยวก็ดี หรือเพิ่มกับสวัสดิการที่มีก็คุ้ม เลือกแผนตามสไตล์คุณได้เลย! - สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี - คุ้มครองเต็มแม็กซ์ ทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ ­- นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน ได้ทุกโรงพยาบาล - ไหวแค่ไหน เลือกจ่ายแค่นั้น ด้วยการเลือกแผนความคุ้มครองเหมจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือเลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ลดลง - เลือกปรับได้ตรงใจ เมื่อถึงวัยเกษียณให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ - เลือกพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตามต้องการ ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus), การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) หมายเหตุ (1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง (2) กรณีเลือกความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อปี และจะคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรังสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)

พลัสความคุ้มครองตามต้องการ เลือกการรักษาได้ทั่วโลก เลือกความคุ้มครองที่เหนือระดับได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต มั่นใจทุกการรักษา ครอบคลุมโรคทั่วไป โรคร้ายทุกระยะ และโรคระบาด ไม่ว่าจะการฟอกไต รักษาโรคมะเร็งด้วยการรักษาวิธีการเคมีบำบัด และ แบบ Targeted Therapy และ Immunotherapy ให้คุณสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการ วินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI ไม่ต้องแอดมิท พร้อมเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ ทั้งความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส (ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา) เพิ่มได้ตามความต้องการ

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์

อีกขั้นของความสบายใจ คือความพึงพอใจที่มีได้มากกว่าในการเข้าถึงได้ทุกระดับของการรักษา รวมถึงนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ พร้อมคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทุกที่ ทั่วโลก

เริ่มต้น 15,786 บาท

โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า

ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท คุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมดกังวลเรื่องค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น รองรับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพิ่มความคุ้มครองแบบเอ็กซ์ตร้า

เริ่มต้น 3,873 บาท

Tokio Good Health

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว กู๊ดเฮลธ์ ยกระดับความคุ้มครองสร้างความอุ่นใจ หลากหลายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ช่วยให้คุณเบาใจยามที่ต้องเจ็บป่วย วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 240 ล้านบาท

โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นชัวร์ เฮลท์

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ "จ่ายเบี้ยเบาๆ" พร้อมดูแลสุขภาพคนไทย สบายใจได้เพราะมีค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองครอบคลุม รวมทั้งโรคระบาดจากไวรัส

เริ่มต้น 3,187 บาท

ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

เลือกความคุ้มครองที่ดูแลคุณอย่างต่อเนื่องหากป่วยเป็นโรคร้าย ด้วยสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care) จากเมืองไทยประกันชีวิตดูแล 36 โรคร้าย ทั้งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ โรคปอด โรคหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกระยะ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะกลาง หรือระยะรุนแรง พร้อมรับเงินก้อนหากตรวจพบโรค และรับเพิ่มเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน เบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ ดูแลคุณอย่างต่อเนื่องด้วยความคุ้มครองโรคร้ายที่มั่นใจได้

สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120)

ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองมากถึง 120 โรคร้าย พร้อมจ่ายครอบคลุม ทุกระยะของการเจ็บป่วย เคลมครบ 100% ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อ ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้น 820 บาท

โครงการโอชิ สมอล เฮลท์

ประกันสุขภาพไซซ์เล็ก ที่ความคุ้มครองไม่เล็ก คุ้มครองครอบคลุมครบทั้ง IPD และ OPD รวมถึงการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

เริ่มต้น 4,706.50 บาท

โอชิ ซีไอ ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า

คุ้มครองครอบคลุมโรคร้าย จ่ายเบี้ยสบายๆ ให้คนทำงานใช้ชีวิตสบายใจแบบ EXTRA

เริ่มต้น 1,227 บาท

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิลแคร์

ดับเบิลความคุ้มครอง พร้อมรับมือโรคร้าย / เบี้ยรายปีเริ่มต้นแค่ 14,194 บาท / เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 30 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ / เบิ้ลวงเงินให้ 2 เท่า เมื่อพบว่าเป็น 1 ใน 10 โรงร้ายแรง

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า

คุ้มครองเป็นล้าน ในราคาเบาๆ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ประกันสุขภาพดี ในงบประหยัด ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ทั้งจากการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม (80MB) และแผนบียอนด์ แพลทินัม (100MB)

จุดเด่นแผนประกัน ดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยต้องนอน หรือไม่นอน รพ. แบบเหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองสุขภาพทุกโรงพยาบาล ในประเทศไทย และโรงพยาบาลที่กำหนดในประเทศกัมพูชา มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง แผนบียอนด์ แพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์) และ แผนแพลทินัม (วงเงินผลประโยชน์ 80 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์)

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เคลมสูงสุด 100,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นวันละ 5 บาท จ่าย 1 คุ้มครองถึง 2 คน หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ประกัน OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบหายห่วง

ประกัน OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบหายห่วง ยินดีคืนเบี้ยฯ ครบ* คุ้มครองทั้งแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาล ได้ทั้งครอบครัว รวมกันสูงสุดถึง 5 คน* สำหรับแผน 300,000 บาทขึ้นไป ครอบคลุมทั้ง OPD IPD ทำฟัน สายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี เคลมคุ้ม แถมคืนเบี้ยครบ 100% เมื่อครบสัญญา

ประกัน OPD คุ้มครบ จบหายห่วง

ประกัน OPD คุ้มครบ จบหายห่วง ป่วยหนัก ป่วยเบา เหมาจ่าย ทุกการรักษา* *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด กำหนด

ประกันภัยสุขภาพ Insure ยันต์

คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก พร้อมค่าชดเชยรายได้

เริ่มต้น 7,999 บาท

ประกันภัยสุขภาพ TIP Rainbow Care

TIP Rainbow Care ครบและจบเรื่องประกันสุขภาพ

เริ่มต้น 9,900 บาท

ประกันภัยสุขภาพ TIP ชิลชิล

ให้ทุกการรักษาเป็นเรื่องง่าย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ก็ครอบคลุมครบทุกความกังวล

เริ่มต้น 3,800 บาท

My Health My Choice

My Health My Choice “สุขภาพเลือกได้ ชีวิตก็ง่ายขึ้น” ประกันสุขภาพมิติใหม่ เลือก Mix & Match ได้ตามใจ** เบี้ยฯ เริ่มต้นแค่ 12 บาท/วัน*

แคนเซอร์ ทริปเปิ้ล เซฟ

“แคนเซอร์ ทริปเปิ้ล เซฟ” ประกันมะเร็งแบบเซฟคูณ 3 เซฟค่ารักษาจากโรคมะเร็ง เซฟเงินในกระเป๋าเอาไว้ให้อุ่นใจ เซฟคนที่รักเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ยูนิเวอร์แซลพลัส

เริ่มดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ “ยูนิเวอร์แซลพลัส” จากแอลเอ็มจี ประกันภัย ที่ให้อิสระในการเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ โดยไม่ต้องซื้อประกันประเภทอื่นๆ ก่อนเลย พร้อมการรักษาแบบเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลในแพคเกจมาตรฐาน และทางเลือกในการซื้อเพิ่มความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เพราะเราเข้าใจว่าคุณวางแผนชีวิตให้กับคุณและคนที่คุณรักไว้อย่างชาญฉลาดกรมธรรม์ประกันภัยแผนนี้จึงเหมาะกับคุณ

เริ่มต้น 8,1314 บาท

Mind strength

Mind Strength ดูแลสุขภาพทางใจอย่างครบวงจร ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลด้านจิตเวชทั้งแบบผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD พร้อมบริการพิเศษเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจ ให้คุณใช้ชีวิตในทุกบทบาทได้อย่างมั่นคง

ประกันภัยโรคมะเร็ง CancerFix

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แผนประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก และมีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา พร้อมทั้งผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ

เริ่มต้นเพียง

ประกันสุขภาพเด็กเฉพาะโรค

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาหลายแสน 👨‍👩‍👧‍👧 ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม ซื้อ 1 แผน ได้ความคุ้มครองถึง 2 🌟 ยื่นแคร์การ์ด ไม่ต้องสำรองจ่าย . 🌟 คุ้มครอง 4 โรคยอดฮิต ✅RSV - โรคมือเท้าปาก - ไข้เลือดออก - ไข้หวัดใหญ่ ✅ค่าห้อง 1,000/วัน ✅ค่ารักษา 20,000/ครั้ง ✅OPD 1,000/ครั้ง ✅ค่ารักษาอุบัติเหตุ 20,000/ครั้ง ✅ มรดกจากอุบัติเหตุ 600,000 บาท

เพียง 5,548 ปี

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน S

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน S ฿28,420 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็กจากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาท

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน M

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน M ฿34,450 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็กจากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน L

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน L ฿40,255 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็กจากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบห้าบาท

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน XL

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD แผน XL ฿47,595 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็กจากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน S

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน S ฿22,850 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็ก (แบบมีส่วนร่วมจ่ายโดยผู้เอาประกัน) จากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน M

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน M ฿27,855 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็ก (แบบมีส่วนร่วมจ่ายโดยผู้เอาประกัน) จากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน L

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน L ฿32,690 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็ก (แบบมีส่วนร่วมจ่ายโดยผู้เอาประกัน) จากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน XL

ประกันเด็กเล็ก IPD+OPD (co-payment) แผน XL ฿38,685 ต่อปี ประกันสุขภาพเด็ก (แบบมีส่วนร่วมจ่ายโดยผู้เอาประกัน) จากซันเดย์ ไม่ว่าลูกของคุณจะเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวล ด้วยความคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก และวงเงิน OPD ที่มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและลูก ***ผู้ปกครองจะต้องซื้อประกันให้ตนเองก่อนจึงจะสามารถซื้อประกันสำหรับเด็กได้ และแผนประกันของเด็กจะต้องเทียบเท่าแผนของผู้ปกครองเท่านั้น*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน XS

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน XS ฿1,080 ต่อปี ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค "เจอ จ่าย จริง" ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามง่ายๆ 5 คำถาม ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัวเมื่อต้องเจอโรคร้าย

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน S

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน S ฿2,140 ต่อปี ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค "เจอ จ่าย จริง" ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามง่ายๆ 5 คำถาม ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัวเมื่อต้องเจอโรคร้าย

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน M

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน M ฿3,210 ต่อปี ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค "เจอ จ่าย จริง" ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามง่ายๆ 5 คำถาม ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัวเมื่อต้องเจอโรคร้าย

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน L

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน L ฿4,270 ต่อปี ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค "เจอ จ่าย จริง" ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามง่ายๆ 5 คำถาม ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัวเมื่อต้องเจอโรคร้าย

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน XL

ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค แผน XL ฿5,330 ต่อปี ประกันโรคร้ายแรง 22 โรค "เจอ จ่าย จริง" ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามง่ายๆ 5 คำถาม ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัวเมื่อต้องเจอโรคร้าย

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 1

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 1 ฿10,000 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****ตรวจสอบโรงพยาบาล หรือคลีนิกเครือข่ายเพื่อใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly**** ***ส่งเคลมค่ารักษาเมื่อเข้าโรงพยาบาล หรือคลีนิกทั่วไป ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly*** **ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท** *ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 2

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 2 ฿11,900 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****ตรวจสอบโรงพยาบาล หรือคลีนิกเครือข่ายเพื่อใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly**** ***ส่งเคลมค่ารักษาเมื่อเข้าโรงพยาบาล หรือคลีนิกทั่วไป ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly*** **ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท** *ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 3

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 3 ฿14,700 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****ตรวจสอบโรงพยาบาล หรือคลีนิกเครือข่ายเพื่อใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly**** ***ส่งเคลมค่ารักษาเมื่อเข้าโรงพยาบาล หรือคลีนิกทั่วไป ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly*** **ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท** *ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 4

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย แผน 4 ฿19,500 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****ตรวจสอบโรงพยาบาล หรือคลีนิกเครือข่ายเพื่อใช้บริการแบบไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly**** ***ส่งเคลมค่ารักษาเมื่อเข้าโรงพยาบาล หรือคลีนิกทั่วไป ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly*** **ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท** *ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 1

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 1 ฿18,900 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 2

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 2 ฿20,600 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 3

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 3 ฿23,200 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 4

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD1500 แผน 4 ฿27,800 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 1

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 1 ฿28,600 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 2

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 2 ฿30,300 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 3

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 3 ฿32,900 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 4

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD3000 แผน 4 ฿37,500 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 1

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 1 ฿41,600 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 2

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 2 ฿43,300 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 3

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 3 ฿45,900 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 4

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่าย + OPD5000 แผน 4 ฿50,500 ต่อปี ประกันสุขภาพที่ผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ ร่วมออกแบบโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ ซันเดย์ อินชัวร์เทค เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก และสะดวกสบายกับ OPD แบบรายครั้งสูงสุด 30 ครั้งต่อปี มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ****สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์และเภสัชกรแบบออนไลน์ผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly ตัดวงเงินการรักษาผ่านวงเงิน OPD และรอรับยาที่บ้านได้เลย**** ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 1

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 1 ฿5,750 ต่อปี เริ่มต้นมีประกันตั้งแต่วันนี้ จ่ายเริ่มต้นเพียงไม่ถึงวันละ 20 บาท เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 2

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 2 ฿5,890 ต่อปี เริ่มต้นมีประกันตั้งแต่วันนี้ จ่ายเริ่มต้นเพียงไม่ถึงวันละ 20 บาท เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 3

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 3 ฿6,090 ต่อปี เริ่มต้นมีประกันตั้งแต่วันนี้ จ่ายเริ่มต้นเพียงไม่ถึงวันละ 20 บาท เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน**

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 4

ประกันสุขภาพ IPD เหมาจ่ายราคาประหยัด แผน 4 ฿6,280 ต่อปี เริ่มต้นมีประกันตั้งแต่วันนี้ จ่ายเริ่มต้นเพียงไม่ถึงวันละ 20 บาท เจ็บป่วยแบบไหน ก็คลายกังวลกับค่ารักษาที่เป็นธรรม คุ้มครองเหมาจ่ายแบบ IPD ตั้งแต่บาทแรก มาพร้อมกับซูเปอร์แอปฯ Jolly ที่ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ***ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*** **ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน S

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน S ฿9,650 ต่อปี นอนโรงพยาบาลกี่ครั้ง ก็ยังยิ้มได้กับประกันสุขภาพแบบ IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ด้วยวงเงินสูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน M

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน M ฿12,690 ต่อปี นอนโรงพยาบาลกี่ครั้ง ก็ยังยิ้มได้กับประกันสุขภาพแบบ IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ด้วยวงเงินสูงสุด 125,000 บาท/ครั้ง

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน L

ประกันสุขภาพ แบบ IPD แผน L ฿15,460 ต่อปี นอนโรงพยาบาลกี่ครั้ง ก็ยังยิ้มได้กับประกันสุขภาพแบบ IPD คุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน S

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน S ฿12,600 ต่อปี แผนเดียวจบ คุ้มครองครบตั้งแต่บาทแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งแบบ IPD และ OPD

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน M

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน M ฿21,220 ต่อปี แผนเดียวจบ คุ้มครองครบตั้งแต่บาทแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งแบบ IPD และ OPD

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน L

ประกันสุขภาพ แบบ IPD และ OPD แผน L ฿27,150 ต่อปี แผนเดียวจบ คุ้มครองครบตั้งแต่บาทแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชั้นนำ ทั้งแบบ IPD และ OPD

ประกันสุขภาพ Top Up ที่ร่วมออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ คุ้มครองตั้งแต่ 11 ปี ถึง 70 ปี

ประกันสุขภาพ Top Up ที่ร่วมออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ คุ้มครองตั้งแต่ 11 ปี ถึง 70 ปี เข้ารับการรักษาได้ในคลินิกและโรงพยาบาลในเครือข่ายของซันเดย์ที่มีมากกว่า 600 แห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และเปิดประสบการณ์อินชัวร์เทคไปกับบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ บริการจัดส่งยา การยื่นเคลมออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมายบนซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday พิเศษ! เมื่อใช้บริการที่ รพ. ธนบุรี 2 ฟรีอัปเกรดห้องพักผู้ป่วยใน 1 ระดับ ไม่จำกัดครั้ง สอบถามรายชื่อ รพ. ได้ที่ 0 2026 3355

MEDIA PARTNERSHIP