ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

แบบประกันบำนาญ เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน 90/9, 90/60 เพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเกษียณ และเติมเต็มความมั่นใจให้กับเส้นทางชีวิตหลังเกษียณในระยะยาว กับเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 ปี ยาวจนถึงอายุ 90 ปี อุ่นใจแม้แนวโน้มค่าครองชีพในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเงินบำนาญที่เพิ่มมากขึ้น สูงสุดถึง 28% ของทุนประกันภัย

มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มที่จะก้าวเข้าสู่ Aging Society เพื่อให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช่ แม้ในวัยหลังเกษียณ ออมสั้นเพียง 5 ปี

ประกันมาย บำนาญ พลัส เพื่อการลดหย่อนภาษี

เก็บออมเพื่อชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

เบี้ยประกันเริ่มต้นสองหมื่นบาท

MEDIA PARTNERSHIP